1 BASISBEURS
Het meest bekende element van de studiefinanciering is wellicht de basisbeurs. De basisbeurs is een gift wanneer de studie binnen tien jaar wordt afgerond door het behalen van een diploma. Wanneer de student niet aan deze prestatie voldoet zal de basisbeurs omgezet worden in een lening die terugbetaald dient te worden.Voor studenten WO, HBO en Mbo (niveau drie en vier) geldt deze prestatiebeurs. Voor overige Mbo studenten geldt dat de beurs een gift is wanneer, ongeacht de geleverde prestaties, de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht. Afgezien van de studieachtergrond wordt er ook onderscheid gemaakt naar de woonsituatie van de student. Uitwonende studenten ontvangen meer geld dan thuiswonende.

 
2 Aanvullende Beurs
Een student komt in aanmerking voor een aanvullende beurs wanneer de natuurlijke ouders tot een bepaald inkomen hebben. Op de website van de IB Groep kun je een handige rekenhulp vinden om te bepalen of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs. Een aanvullende beurs dient de student aan te vragen met daarbij de inkomensgegevens van de ouders. De IB Groep controleert deze gegevens met die van de Belastingdienst.

 
3 Collegegeldkrediet
Mochten bovenstaande geldstromen niet voldoende zijn om de studie en bijkomende kosten niet te kunnen betalen, dan kan de student aanspraak maken op het zogenoemde collegegeldkrediet. Bovenop genoemde beurs en lening kan een bedrag van ongeveer 133 euro lenen. Het is niet mogelijk om meer collegegeldkrediet te lenen dan het bedrag dat je aan collegegeld dient te betalen.

 
Studiefinanciering | Basisbeurs | Collegegeldkrediet | OCWDUO
Copyright 2009-2010 Alle rechten voorbehouden